Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından

(Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza

yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin

olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız

hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf

oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması

amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya

belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım

sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret

ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından

yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir

etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf

çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle

gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu

çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin

sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını

anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl

saklanmaktadır),

B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla

ASP.NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,

C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli

birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel

verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri

için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.