ÜSAİV

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı

ÜSAİV

Duyuru & Haberler

ÜSAİV

Değerlerimiz

İnovasyon ve Yaratıcılık

Yenilikçi düşünceyi teşvik eder, yaratıcı projelere destek sağlar.

Ekip Çalışması

İşbirliğine dayalı bir yaklaşım benimser, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında güçlü işbirliği ağları oluşturur.

Şeffaflık ve Etik

Faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürütür, etik değerlere bağlılık gösterir.

Toplumsal Sorumluluk

Bilim ve teknoloji aracılığıyla toplumsal kalkınmaya katkıda bulunur.

ÜSAİV

Kuruluş Hikayesi

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV), bilgi ve teknoloji transferini güçlendirmek, üniversitelerle sanayi arasında etkili bir köprü oluşturmak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. ÜSAİV, bilim ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlayarak üniversitelerin araştırma potansiyelini sanayiye taşımak, yenilikçi projelerin geliştirilmesine öncülük etmek ve ulusal ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak misyonuyla faaliyet göstermektedir.

ÜSAİV, Türkiye'nin bilgi ekonomisine liderlik eden bir kuruluş olmayı hedefler. Yenilikçi projelerin desteklenmesi, AR-GE faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve sanayi ile üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmek, Vakfımızın vizyonunu oluşturan temel unsurlardır.
ÜSAİV, bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeleri hayata geçirmek, üniversitelerle sanayi arasındaki işbirliğini artırmak ve bu sayede toplumun refah düzeyini yükseltmek için çalışır.
ÜSAİV

Hizmetlerimiz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ÜSAİV, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında etkili projelerin geliştirilmesine liderlik eder ve bu projelerin yönetimini üstlenir.

ÜSAİV, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında etkili projelerin geliştirilmesine liderlik eder ve bu projelerin yönetimini üstlenir.

Teknoloji Transferi

ÜSAİV, üniversitelerde geliştirilen yenilikçi teknolojilerin sanayiye transferini sağlar, bu sayede rekabet avantajı elde edilmesine katkıda bulunur.

ÜSAİV, üniversitelerde geliştirilen yenilikçi teknolojilerin sanayiye transferini sağlar, bu sayede rekabet avantajı elde edilmesine katkıda bulunur.

Eğitim ve Danışmanlık

ÜSAİV, üniversitelerden sanayiye bilgi transferini desteklemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.

ÜSAİV, üniversitelerden sanayiye bilgi transferini desteklemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Araştırma Fonları ve Teşvik Programları

Vakıf, bilimsel araştırmaları destekleyen fonlar ve teşvik programları aracılığıyla üniversiteleri ve sanayi kuruluşlarını teşvik eder.

Vakıf, bilimsel araştırmaları destekleyen fonlar ve teşvik programları aracılığıyla üniversiteleri ve sanayi kuruluşlarını teşvik eder.