Vakfımızın yıllık üyelik aidatı 100.- TL olarak belirlenmiştir. Yıllık aidat tutarının, Vakıf Merkezimize ya da Vakfımıza ait Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şubesi IBAN TR42 0001 0001 59400635 3850 02 nolu Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı banka hesabına, dekonta adınızı soyadınızı ve kurumunuzu yazdırmak suretiyle ödenmesi mümkündür.